Als verpleegkundige bij de GGZ hou jij je bezig met de zorg voor patiënten die verschillende psychische aandoeningen hebben. Een verpleegkundig specialist zal een behandelplan opstellen en deze vervolgens samen met andere deskundigen zoals een psychiater, psycholoog of andere maatschappelijke werkers uitvoeren. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat houdt het beroep zelf in?

Wat je allemaal zou kunnen doen

De werkzaamheden van een Verpleegkundige ggz kunnen nogal verschillen. Ze kunnen verschillen op basis van ervaring, bedrijf en ook van de problemen waarmee de GGZ op dat moment het meest te maken krijgt. Zo kun je als verpleegkundige bij de GGZ patiënten moeten verplegen met psychische problemen zoals een depressie en verschillende angsten. Ook moet je zelf een behandelplan kunnen opstellen zodat deze voor een ander te begrijpen is, maar hem ook zelf uit kunnen voeren. Als verpleegkundige is het belangrijk dat je patiënten kunt verzorgen op zowel geestelijk als lichamelijk gebied. En daarnaast zijn er natuurlijk nog de wat algemenere dingen die je bij veel banen hebt. Je zult bijvoorbeeld moeten reflecteren over wat er gedurende de afgelopen behandelingen is gebeurd en andere administratieve taken moeten kunnen uitvoeren.

Het informeren en controleren

Als je met patiënten werkt die psychische aandoeningen hebben, is het belangrijk om deze mensen of hun naasten goed te informeren over wat er op dit moment allemaal speelt. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om als je medicijnen voorschrijft dit ook aan anderen door te geven zodat deze mensen kunnen worden begeleid gedurende het proces. Zelf moet je ook het medicijngebruik van een patiënt kunnen controleren. Als verpleegkundige van de GGZ is het ook belangrijk dat je op de hoogte bent van de laatste nieuwe dingen op het gebied van verpleegkunde. Het is tegenwoordig belangrijk om te blijven bijleren ongeacht je leeftijd. Op deze manier ben jij voor een langere tijd van grote waarde voor het bedrijf waarbij je werkt.